Od czasu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego (25.12.2014) marketing bezpośredni przy użyciu automatycznych urządzeń, korzystających z rozwiązań takich jak system telekomunikacyjny, oferowany przez wiele firm np. www.comfortel.pl , wymaga od nadawcy zgody odbiorcy niemalże w każdym przypadku. Artykuł 172, po nowelizacji brzmi następująco:

 

Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

 

Według ustawy, telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym będą wszystkie urządzenia podłączone do sieci, takie jak: telefon stacjonarny, komórkowy, laptopy, faks, czy komputer. W praktyce, oznacza to obowiązek posiadania zgody tylko na marketing bezpośredni wykorzystujący system telekomunikacyjny. Czy jednak przepis ten dotyczy przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej? Przepisy nie rozstrzygają tej kwestii jednoznacznie, zatem lepiej posiadać taką zgodę, która:

 

  • nie jest domniemana z oświadczenia woli o innej treści;
  • jest wyrażona drogą elektroniczną, jeżeli została utrwalona i potwierdzona przez odbiorcę;
  • może zostać wycofana w każdym czasie, bez konsekwencji i opłat.

 

Za nieprzestrzeganie przepisów prawa telekomunikacyjnego grozi kara w wysokości do 3% przychodu z poprzedniego roku.