Marketingw najkrótszy sposób marketing można streścić w stwierdzeniu, że jest to zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych i jednocześnie osiąganie zysku. W bardziej szczegółowy sposób należy stwierdzić, że marketing jest to szereg działań związanych z planowaniem i wykonaniem zadań w zakresie produktów, cen, promocji, a wszystkie te działania zmierzać mają do wymiany, która będzie satysfakcjonująca dla nabywców i zyskowna dla sprzedawców.

Marketing mix jest to koncepcja, która głosi, że istnieją cztery zasadnicze instrumenty, które pozwalają wpływać na rynek i oddziaływać na odbiorców, są to produkt, cena, promocja i dystrybucja.

Public relationsnajogólniej rzecz ujmując jest to kształtowanie stosunków danej firmy z jej otoczeniem. Jest to dbałość o wizerunek firmy oraz o to, by odbiorcy utożsamiali ją z założonymi wartościami.

Reklama jest to komunikat informujący o cechach danego produktu, którego zadaniem jest zachęcenie odbiorcy do nabycia produktu.

Reklama outdoorowa – inaczej nazywana jest reklamą zewnętrzną, jej nośniki znajdują się bowiem w przestrzeni publicznej, na zewnątrz budynków.